Атестація Методична робота

Звіт про результати атестації вчителів у 2023- 2024н.р.

 

Відповідно до ст.54 Закону України “Про освіту”, Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 09.09.2022р. №805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 р. за №, 1649/38985, ,згідно із  Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800,  була проведена атестація педагогічних працівників опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів у 2023-2024 н.р. Атестація педпрацівників відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого педагога, творчого колективу. Саме цьому була підпорядкована атестація в нашому закладі. До складу атестаційної комісії І рівня залучено 7 компетентних педагогів. Між членами АК чітко розподілено обов’язки. Робота комісії проводилась відповідно до календарного плану роботи щодо організації і проведення атестації педпрацівників. У 2023/2024 н.р. в закладі проатестовано 8 педагогів. Атестація педпрацівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, гласності, моральної та матеріальної зацікавленості. Ефективному проведенню атестації передувала роз’яснювальна робота з досконалим  вивченням нормативних документів на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях професійних спільнот . На початку атестаційного періоду адміністрацією опорного закладу були створені всі умови для успішного проведення атестації, своєчасно видані необхідні накази, розроблені та затверджені заходи з підготовки та проведення атестації. Атестація розглядалася в єдиному комплексі з роботою щодо підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності кожного  через курсову перепідготовку, проведення відкритих заходів, моніторингу рівня педагогічної майстерності педагогів, їх самоаналіз та аналіз. На  засіданнях  педагогічної ради систематично порушувалося питання «Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників», адже педагогічні працівники вдосконалювали  свої професійні компетентності  в різних суб’єктів підвищення кваліфікації.  18 березня  на педагогічній раді кожен педагог презентував освітянській спільноті свій досвід роботи.  Атестаційна комісія закладу проявляла принциповість при оцінці діяльності педагогів, дотримувалися наступності у підвищенні категорій, звертала увагу на результативність роботи педагогів, їх науково-методичну діяльність, результативність участі їх вихованців у предметних олімпіадах, спортивних змаганнях, участь у конкурсах фахової майстерності. Аналіз показників проведення атестації педагогічних працівників свідчить, що якісний склад педагогічного колективу поступово змінюється на краще.  За результатами атестації прийнято такі рішення:

1.Вважати такими, що відповідають займаній посаді, педагогічних працівників:

1.1. Бублик Г.М.- учителя географії;

1.2. Іванів М.Т. – учителя історії;

1.3. Стахів Х.С. – педагога-організатора;

1.4. Орлик І.І.– учителя початкових класів;

1.5. Саландяк М.М.- учителя англійської мови;

1.6. Чорненьку Г.І.- учителя української мови та літератури;

1.7. Мельник М.П. – учителя хімії;

1.8. Шевчук К.В.- соціального педагога.

  1. Вважати такими , що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», що відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»:

2.1. Бублик Г.М.- учителя географії;

2.2. Мельник М.П. – учителя хімії;

2.3. Іванів М.Т. – учителя історії;

  1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:

3.1. Орлик І.І.,учителю початкових класів;

3.2. Чорненькій Г.І.,учителю української мови та літератури;

  1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

4.1. Саландяк М.М., учителю англійської мови;

4.2. Стахів Х.С., педагогу-організатору;

  1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Шевчук К.В., соціальному педагогу.

Атестаційний період у закладі дав змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі вчителів, вніс певні корективи в професійну діяльність педагогів. Важливо, щоб педпрацівники, які пройшли атестацію, демонстрували зростання рівня своєї педагогічної майстерності, здійснюючи будь-яку професійну діяльність не лише в рік атестації, але й в міжатестаційний період. Атестація педпрацівників у 2023-2024 році сприяла удосконаленню методичної і професійної майстерності учителів , впровадженню в практику роботи колективу нових форм і методів роботи, виявленню сильних і слабких сторін діяльності педагогів, стала шляхом реалізації самоосвіти через методичну роботу як оптимальний варіант післядипломної освіти педпрацівників.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *