Електронні освітні ресурси

Де готуватися до ЗНО?

Ресурси для створення ментальних мап

 • https://www.mindomo.com
 • https://www.mindmeister.com
 • https://coggle.it

Ресурси для створення текстів, завдань

Ресурси для створення презентацій

 • https://www.canva.com
 • https://prezi.com
 • https://www.beautiful.ai

Платформи для онлайн-конференцій

 • https://zoom.us
 • https://hangouts.google.com
 • https://www.skype.com/uk/
 • https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software
 • https://www.webex.com

Корисні посилання

 • Як технічно організувати дистанційне навчання — покрокова інструкція https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvaty dystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/

 • 35 інструментів для дистанційного навчання — добірка НУШ https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlyadystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/

 • Практики та підходи до дистанційного навчання — рекомендації для вчителів https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-do dystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-dlya vchyteliv/

 • Чотири сервіси, які допоможуть організувати дистанційне навчання https://nus.org.ua/articles/chotyry-servisy-yakidopomozhut-organizuvaty-dystantsijne-navchannya/

 • Як працювати в Google-клас: покрокова інструкція https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klas pokrokova-instruktsiya/

 • Усе в одному місці: як програма Discord допоможе організувати дистанційне навчання https://nus.org.ua/articles/use-v-odnomu-mistsi-yak programa-discord-dopoozhe-organizuvaty-dystantsijne navchannya/

 • Як використовувати YouTube у дистанційному навчанні https://nus.org.ua/articles/yak-vykorystovuvaty-youtube-u dystantsijnijnomu-navchanni/

 • Як розробити дистанційний урок для 1-2 класів — інструкція від учительки https://nus.org.ua/articles/yak-rozrobyty-dystantsijnyj urok-dlya-1-2-klasiv-instruktsiya-vid-vchytelky/

 • Дистанційне навчання в 3-4 класах: інструкції, приклади уроків та комунікації з батьками https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-v-3- 4-klasi-instruktsiyi-pryklady-urokiv-ta-komunikatsiyi-z batkamy/

 • 10 лайфхаків для вчителів і порада батькам – вчителька математики про дистанційне навчання https://nus.org.ua/articles/10-lajfhakiv-dlya-vchyteliv-i porada-batkam-vchytelka-matematyky-pro-dystantsijne navchannya/

 • Як організувати дистанційне навчання для дітей з ООП. Досвід учителів https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-dystantsijne navchannya-dlya-ditej-z-oop-dosvid-vchyteliv/

 • Дистанційне навчання: як зацікавити учнів — поради від учительки https://nus.org.ua/articles/dystantsine-navchannya-yak zatsikavyty-uchniv-porady-vid-uchytelky/

 • Освіта після пандемії. Тренди майбутнього шкільної освіти https://nus.org.ua/view/osvita-pislya-pandemiyi-chastyna 2-trendy-majbutnogo-shkilnoyi-osvity/

Вебінари “Особливості дистанційного навчання”

 1. Оксана Пасічник “Технічні особливості організації дистанційної освіти”

 2. Інна Большакова “Вебінар здорового глузду: медіаграмотність і критичне мислення”

 3. Юрій Гайдученко “Креативний контент дистанційного навчання”

 4. Ольга Питюр “Ефективний зворотний зв’язок онлайн: правила та інструменти”