Архів

ВИМОГИ

Додаток 2 до наказу
від 23 вересня 2002 р. № 524
ВИМОГИ
до навчальних комп’ютерних комплексів для інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів

1. Навчальні комп’ютерні комплекси (НКК) призначені для інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів і повинні забезпечувати:
– вивчення в обсягах передбачених навчальними програмами основ інформатики і обчислювальної техніки;
– використання навчаючих мультимедійних програм з інших навчальних предметів;
– можливість підключення і роботи в мережі Internet з метою одержання через Internet навчаючих програм, підручників, методичних матеріалів, довідкових матеріалів тощо;
– можливість організації дистанційного навчання.
2. НКК повинні поставлятися комплектно згідно специфікації (додаток 1). Значення характеристик технчних і програмних засобів повинні бути не нижче вказаних у специфікації; бажані характеристики вказані в дужках.
3. Технічні засоби локальної мережі повинні забезпечувати обмін інформацією між комп’ютерами НКК з швидкістю не менше 100 Мб/с.
4. Програмне забезпечення, що поставляється з НКК, повинно бути ліцензійне чистим.
5.Операційна система Microsof Windows і програмне забезпечення базових інформаційних технологій Microsof Office повинні бути інстальовані на комп’ютерах вчителя і учнів та поставлятися згідно вимог Microsoft.
6. Прикладне програмне забезпечення повинно мати гриф Міністерства освіти і науки України та сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО, що дозволяє використовувати це програмне забезпечення в навчальному процесі. Сертифікація комп’ютерних програм доручена Українському науковому центру державної реєстрації і сертифікації інформаційних технологій “Софт-Рейтинг” (УкрНЦ “Софт-Рейтинг”).
7. НКК і меблі, що входять до його складу, повинені мати висновок компетентних органів Міністерства охорони здоров’я України про відповідність Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 5.5.5.009-98 “Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах”, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України ЗО грудня 1998р. №9.
8. НКК повинен підключатися до однофазної електромережі з номінальною напругою 220 В і частотою 50 Гц. Всі пристрої НКК повинні працювати при відхиленні параметрів електромережі і рівні перешкод в межах, які нормуються ГОСТ 13109-67. Несанкціоноване відключення електроживлення або вихід параметрів електромережі за встановлені межі не повинні призводити до виходу з ладу комп’ютерів і втрат інформації на комп’ютері вчителя.
9.НКК повинен забезпечити безпечну роботу непідготовлених користувачів, в тому числі неповнолітніх, при будь-яких, в тому числі помилкових, діях користувачів. Захист від ураження електричним струмом повинен бути забезпеченим не гірше, чим для 1-го класу по ГОСТ 25861-83.
10. НКК не повинен виходити з ладу в процесі експлуатації його некваліфікованими користувачами, в тому числі при будь-яких помилкових чи некоректних діях, не пов’язаних з механічними пошкодженнями. На протязі року не повинно бути більше двох відмов комп’ютера вчителя, будь-якого з комп’ютерів учня або локальної мережі. При цьому відмовою вважається неробочий стан, що вимагає їх ремонту.
11. До складу експлуатаційної документації НКК повинні входити такі документи:
– інструкція по експлуатації ,
– схема електрична з’єднань,
– паспорт (формуляр) з гарантійними зобов’язаннями.
12. Термін гарантійного обслуговування НКК повинен бути не менше 3 років
13. НКК повинні пройти сертифікаційні випробовування в системі сертифікації УкрСЕПРО згідно ДСТУ 3413-96 і мати сертифікат відповідності.
14. Меблі, що входять до його складу, повинні пройти експертизу в Науково-методичному центрі організації розробки і виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України та отримати Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам.
15. Приміщення для встановлення НКК, розміщення робочих місць учнів повинні відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.5.009-98.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *