Архів

Самостійна робота як основа активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів

Вчитель хімії М.П.Мельник.

Самостійна робота як основа активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів

Пізнавальна діяльність учнів надто різноманітна. Але всі види навчальної діяльності підпорядковані процесу мислення. В основі навчання, пізнавальної діяльності лежить мислительна робота учня.

У широкому розумінні самостійна навчальна робота – це активна діяльність  учнів, спрямована на здобування, удосконалення або застосування знань і навичок, основою якої є вольове зусилля, що мобілізує пізнавальні здібності учнів на розв’язання навчальних завдань власними силами.

Характерною рисою самостійних  робіт є те, що в процесі їх виконання учні роблять висновки конкретного характеру. До більш загальних висновків учням допомагає прийти вчитель.

Самостійні роботи класифікують за такими ознаками:

За дидактичними цілями:

1. Для актуалізації опорних знань і підготовки до сприйняття нового матеріалу.

2. Для вивчення нового матеріалу.

3. Для систематизації знань.

4. Для закріплення знань і вмінь.

5. Для перевірки і контролю знань.

За характером пізнавальної діяльності:

1. Копіювального  характеру (що виконуються за зразком).

2. Частково-пошукового характеру.

3. Дослідницького характеру.

За формою організації роботи учнів:

1. Фронтальні.

2. Групові.

3. Індивідуально-диференційовані.

За джерелами знань і засобами навчання:

1. Робота з підручником, довідником і іншими посібниками.

2. Складання плану і конспекту лекції, прочитаного тексту.

3. Складання схем, плану після (чи в час) роботи з екранними посібниками.

4. Робота з роздатковим матеріалом.

5. Виконання хімічних дослідів.

6. Робота з моделями.

7. Усне і письмове розв’язання розрахункових і якісних задач.

8. Написання хімічних диктантів.

9. Експериментальне розв’язання задач.

10. Виконання графічних робіт.

11. Готування повідомлень, рефератів.

Для  самостійної роботи характерна різна комбінація цих чотирьох ознак. Наприклад, робота з роздатковим  матеріалом може здійснюватися фронтально. При цьому діяльність учнів може бути частково-пошукового характеру, а робота буде проводитися з метою закріплення знань.

Пропоную систему самостійних робіт для 8 класу, що допомагають вирішенню основних питань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва».

Вважаю, що такі самостійні роботи можуть бути використані в наступних класах під час повторення і узагальнення знань про періодичний закон і  періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва (додаток 1).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *