Атестація

Графік роботи атестаційної комісії

Затверджено

Голова атестаційної комісії І рівня

опорного Великолюбінського ЗЗСО

І-ІІІступенів

Л.С.Кішко

(протокол засідання комісії від

03.09.2021 р.№1)

Графік роботи

атестаційної комісії І рівня опорного Великолюбінського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

у 2021-2022 н.р.

 

№з/п                       Назва заходу Термін

виконання

Відповідальний
1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

                 І засідання:

1.Затвердження плану роботи атестаційної

комісії І рівня на 2021-2022 н.р.

 

 

ІІ засідання

1.Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії І рівня щодо вивчення професійної діяльності пед. працівників, які атестуються в 2021-2022 н.р.

 

ІІІ засідання

-Про хід вивчення членами АК системи роботи

педагогів, які атестуються.

– Вироблення рекомендацій окремим

педпрацівникам.

 

ІІІ засідання

– Розгляд характеристик, поданих керівником

на педагогів, які атестуються.

– Про результати вивчення системи роботи

педпрацівників.

 

ІV засідання

– Атестація педпрацівників, прийняття рішень.

– Внесення записів в атестаційні листи.

– Ознайомлення педпрацівників  з рішенням

АК (під підпис)

 

 

03.09.2021 р.

 

 

 

 

 

05.10 2021 р.

 

 

 

 

 

 

23.12.2021 р.

 

 

 

 

25.02.2022 р.

 

 

 

 

 

21.03.2022 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кішко Л.С.

 

 

 

 

 

Кішко Л.С.

 

 

 

 

 

Кішко Л.С.

 

 

 

 

 

Кішко Л.С.

 

 

 

 

 

Кішко Л.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Директор опорного закладу                    Л.Кішко

25.08.2021р.

План спільних заходів

адміністрації  навчального закладу та атестаційної комісії І рівня

опорного Великолюбінського ЗЗСО  І-ІІІ ступенів з проведення атестації педагогічних                                                                  працівників у 2021-2022 навчальному році

з/п

     Заходи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Розглянути питання атестації на засіданні педагогічної ради 27.08.2021 р. Директор

Л.Кішко

2. Провести вивчення в педагогічному колективі Типового положення про атестацію педпрацівників та інших нормативно-правових актів з питань атестації Вересень

2021 р.

Заступник директора з    НВР Г.Федина
3. Видати наказ «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу», ознайомити працівників з даним наказом До 20.09.2021 р. Директор

Л.Кішко

4. Оновити шкільний стенд «Атестація» До 20.09.2021 р Заступник директора з    НВР Г.Федина
5. Внести корективи в перспективний план атестації педпрацівників та проходження ними курсів підвищення кваліфікації До 25.09.2021р Заступник директора з    НВР Г.Федина
6. Скласти та подати в атестаційну комісію І рівня списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2021-2022 н.р. До 10.10.2021 р. Директор

Л.Кішко

7. Підготувати та подати в атестаційну комісію ІІ рівня списки педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2021-2022 р., рішення щодо яких приймає атестаційна комісія ІІ рівня. До 20.10.2021 р. Директор

Л.Кішко

8. Провести засідання атестаційної комісіїі І рівня Згідно з графіком Атестаційна комісія І рівня
9. Розподілити обов’язки щодо вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються До 20.10.2021 р. Атестаційна комісія І рівня
10. Вивчити систему роботи , професійну діяльність педпрацівників, які атестуються в 2021-2022 н.р. До 01.03.2022 р. Адміністрація школи, атестаційна комісія І рівня
11. Подати  в атестаційну комісію І рівня х-ки діяльності у міжатестаційний період педагогічних працівників, які атестуються в 2020-2021 н.р. До 01.03.2022 р. Директор

Л.Кішко

12. Ознайомити педагогічних працівників з характеристиками, поданими директором в атестаційну комісію І рівня За 10 днів до атестації Секретар атестаційної комісії І рівня
13. Видати відповідні накази за результатами вивчення системи роботи, досвіду педагогів, які атестуються До 01.03.2022 р. Директор

Л.Кішко

14. Провести атестацію педагогічних працівників Згідно з графіком Атестаційна комісія І рівня
15. Видати відповідний наказ за результатами атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. Протягом 5 днів після атестації Директор

Л.Кішко

16. Довести наказ про результати атестації до відома педагогічних працівників Протягом 3 днів після видання наказу Директор

Л.Кішко

17. Підготувати та подати в атестаційну комісію ІІ рівня клопотання , атестаційні матеріали на педагогічних працівників, стосовно яких вона приймає рішення До 01.04.2022 р. Директор

Л.Кішко

18. Узагальнити результати атестації, розглянути їх на засіданнях атестаційної комісії І рівня та педагогічної ради Квітень-травень 2022 р. Адміністрація школи, атестаційна комісія І рівня
19. Підготувати та подати у гуманітарний відділ  звіт про атестацію у 2021-2022 н. р. педпрацівників опорного Великолюбінського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та клопотання щодо їх морального та матеріального заохочення за результатами атестації Травень Директор Л.Кішко

Заступник директора з    НВР Г.Федина

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *